W dzisiejszych czasach coraz częściej pojawiają się nowe dziedziny terapii, które w nieco odmienny sposób starają się pomagać pacjentom. Jedną z takich terapii, jest arteterapia. W tej dziedzinie terapeutycznej szeroko wykorzystywana przez terapeutów jest sztuka, która służy do działania w wielu dziedzinach. Z jej pomocą można skutecznie przeprowadzać działania o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, edukacyjnym oraz profilaktycznym. W tym artykule postaramy się nieco bliżej przyjrzeć temu czym jest arteterapie i odpowiemy na pytanie, jakie kursy można odbyć z dziedziny arteterapii.

Arteterapia

Czym jest Arteterapia?

Arteterapia jest sposobem na radzenie sobie z problemami i potrzebami pacjenta poprzez wykorzystanie sztuki. Malowanie, ruch albo taniec bardzo dobrze mogą wpływać na rozwój osobowości, pogłębianie samoświadomości oraz wiele innych. Dla wielu terapeutów jest ona także narzędziem do pracy z pacjentami, którzy potrzebują wsparcia podczas leczenia onkologicznego, psychiatrycznego, kardiologicznego i innych. Niektórzy wykorzystują tę dziedzinę terapii do szukania motywacji i wzmacniania swojego własnego potencjału. Arteterapia może być przeprowadzana indywidualne oraz grupowo. Często przyjmuje postać warsztatów terapeutycznych.

Wiedząc już czym jest Arteterapia, warto skupić się na tym do kogo jest skierowana. Arteterapię możemy podzielić na taką kierowaną z myślą o dzieciach i taką, której zadaniem jest pomaganie dorosłym osobom. Dzięki arteterapii możliwe jest skuteczne przepracowywanie własnych problemów i dążenie do rozwoju własnych umiejętności. Dodatkowo uczy ona kreatywności i pomaga rozwijać potencjał osób, które dotychczas miały problemy z nawiązywaniem bliższych relacji oraz okazywaniem emocji. W arteterapii wykorzystywane są różne metody oddziaływań twórczych, do których należą między innymi: muzyka, malarstwo, rzeźba, plastyka, taniec, ruch, słowo oraz teatr.

Arteterapia

Kursy arteterapii

Profesjonalni arteterapeuci, którzy pracują z pacjentami, którzy borykają się z poważnymi problemami, muszą posiadać odpowiednie wykształcenie z tej dziedziny. W naszym kraju istnieje kilka doświadczonych uczelni, które kształcą w tym kierunku. Następnym krokiem jest odbycie stażu oraz praktyki, podczas których nabierane są cenne doświadczenia pracy przy wykorzystywanie arteterapii. Dopiero po zrealizowaniu tych warunków można ubiegać się o certyfikat arte terapeuty w konkretnym Towarzystwie lub Stowarzyszeniu.

Swoje umiejętności z dziedziny arteterapii można rozwijać także za pomocą licznych kursów, które skupiają się na konkretnych dziedzinach arteterapii. Kończąc kurs Arteterapii można zdobyć odpowiednie umiejętności, gwarantujące skuteczną pracę ze swoimi pacjentami. Liczna baza kursów przeprowadzanych przez profesjonalistów pomoże skutecznie rozwinąć swoje umiejętności. Dostępne na rynku kursy mogą obejmować zagadnienia z następujących dziedzin: arteterapia w pracy z dziećmi, jak radzić sobie z trudnymi emocjami poprzez działania twórcze, rysunek w procesie budowania dobrych relacji z dzieckiem, arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wiele innych, które bardziej skupiają się na wykorzystaniu konkretnych metod arteterapii.

 
Zapewniamy wspaniałą zabawę dla Waszych pociech.