Gdy rodzi się dziecko, oczekiwania rodziców dotyczą cech zewnętrznych- koloru oczu, kręconych lub prostych włosów, zadartego lub prostego noska. Czasem chcemy, by miało zalety obojga rodziców. To dotyczy dzieci urodzonych w normalnych warunkach, z normalnej, a nie patologicznej ciąży. Gdy rodzi się dziecko z zaburzeniami lub defektami, rodzice modlą się oby tylko wyzdrowiało.

Pragnienia każdego rodzica

Prawidłowy rozwój dziecka staje się marzeniem i głównym pragnieniem. Celem wszystkich działań, medycznych, psychologicznych oraz skupia całą uwagę bliższych i dalszych krewnych. Wczesne wspomaganie rozwoju może spowodować, że nasze dziecko zacznie prawidłowo się rozwijać. W dobrym tempie nabywać zacznie umiejętności, właściwe dla jego poziomu i wieku. Oferta dydaktyczna, którą posiada prywatne przedszkole w Szczecinie jest dostosowana do zdolności poznawczych maluchów i co ważne dzieci mają zapewnione zajęcia z multisensoryki. Grafik zajęć np. w Przedszkolu i Żłobku Słoneczny Sad pozwala dzieciom prawidłowo się rozwijać nie przemęczając przy tym dzieci. Bardzo ważne jest by dopasować ilośc zajęc do potrzeb dziecka. Rodzice często szukając dodatkowych zajęć zarzuca dziecko jak największą ich liczbą, sądząc, że ilość znaczy więcej niż jakość. W przedszkolach oraz młodszych klasach wśród dodatkowych zajęć często znajdują się.

 

Czym jest multisensoryka?

To najprościej mówiąc wielozmysłowe – multisensoryczne czy też polisensoryczne poznanie otaczającej rzeczywistości. Wielozmysłowe czyli wykorzystujące największą liczbę zmysłów – wśród podstawowych z nich znajduje się wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, odczuwanie temperatury na zewnątrz ciała i w jego wnętrzu, odbieranie położenia ciała w przestrzeni oraz zmysł równowagi. Rozwijanie u dziecka multisensoryczności pozwoli mu lepiej funkcjonować w otaczajacej go rzeczywistości. Bo przecież gdy poznajemy otoczenie uruchamiamy zmysły do jego poznania.

 

Wyostrz zmysły

Im więcej zmysłów uruchomimy, tym poznanie świata jest pełniejsze. I zależy czy posiadamy zaburzenia sensoryki czy też nie, poznawanie świata jest możliwe i piękne. Trudne jest wtedy, gdy wiemy o swoich dysfunkcjach w zakresie któregoś ze zmysłów. Na przykład zaburzenie węchu – dotyczące nadwrażliwości na zapachy, które objawia się reakcjami ucieczki lub odczucia wstętu na zapach na przykład perfum. Zniwelować można poprzez zmianę zapachu na lżejszy lub inny, mniej przeszkadzający. Gorzej, gdy mamy do czynienia z nadwrażliwością na zapachy naturalne- zapach kwiatów staje się okropny a powiew powietrza z zewnątrz pomieszczenia- wręcz nie do zniesienia.

 

Co pomaga otworzyć dodatkowe kanały poznawcze u dziecka?

Dziecko- szczególnie dziecko w młodszym wieku szkolnym lub przedszkolnym, zamyka się na poznanie otoczenia ze względu na nadwrażliwość węchową. Dostarczenie dodatkowych wrażeń sensorycznych – faktury, smaku, wrazenia ciepła lub zimna, otwiera dodatkowe kanały poznawcze. Im więcej tych wrażeń tym większa możliwość poznania otoczenia. Gorzej jednak gdy zaburzenie dotyczy niedowrażliwości na niektóre kanały poznawcze. Niedowrażliwość na przykłąd słuchowa łączy się z krzykiem podczas słuchania muzyki lub większą ich głośnością. Gdy obejmuje inne zmysły – np. węch czy dotyk może być uciążliwe dla osób przebywających w pobliżu. Trudny jest widok dziecka, które udarza się w głowę lub stuka nogą w ścianę. Potrzeba odczucia przedmiotów w otoczeniu jest tak wielka, że kończyć się może uszkodzeniem ciała. Im więcej wrażeń dostarczamy dziecku, tym większą szansę ma na lepsze funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i rodzinnej.

 
Zapewniamy wspaniałą zabawę dla Waszych pociech.