Wady wymowy zwykle kojarzą się z problemami podczas wymawiania pewnych głosek. Mogą one wynikać z nieprawidłowości ułożenia warg oraz języka w trakcie artykulacji. Nauka prawidłowej wymowy nie każdemu dziecku przychodzi z łatwością. Jej profilaktyka wiąże się z umiejętnością właściwego ssania, żucia, odgryzania i przełykania, jak również z możliwościami poznawczymi danego dziecka. Dziecko z reguły naśladuje dorosłych.

Przedszkole terapeutyczne dla dzieci z wadami wymowy

Pierwsze oznaki wady wymowy

Dziecko musi wiedzieć samo od siebie, iż mówienie pociąga za sobą wiele korzyści. Mowa nabiera coraz większego znaczenia komunikacyjnego, kiedy kolejne nowo wypowiedziane słowa są nagradzane dzieciom. Rodzice czują niepokój, kiedy ich dziecko długo nie mówi albo mówi, ale niezrozumiale. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zapisanie dziecka do specjalnej placówki jak Przedszkole Terapeutyczne Kamyk Zielony – Warszawa, które oferuje specjalistyczne zajęcia dla dzieci z wadami wymowy. Rodzice powinni być świadomi na jakich etapach powinny pojawiać się dane głoski w wymowie dziecka.

Kolejność pojawiania się głosek

 • do końca 1 roku – /p, b, m, pi, bi, mi/
 • ok. 1 – 2 – /ś, ź, ć, dź oraz ń, j/
 • ok. 1,5 – 2,5 – /k, g, ch, ki, gi, chi/
 • ok. 2 – 2,5 – /f, w, fi, wi/
 • ok. 2,5 – 3,5 – /l/
 • ok. 3 – 4,5 -/s, z, c,dz/
 • ok. 4,5 – 6 – /r/
 • ok. 5 – 6(7) – /sz, ż, cz, dż/.

To ogólne ramy i odstępstwa, ale na tej podstawie można wstępnie określić artykulację dziecka. Kiedy 4-letnie dziecko nie wypowiada „r”, ale mówi „l” to jest jeszcze w porządku. Jeśli zamiast wymawiać „r” zniekształconą głoskę, tj. „r” tylnojęzykowe to wskazuje to już na wadę wymowy. Kiedy 3-letnie dziecko nie powie „sz, ż, cz, dż” tylko „s, z, c, dz” to to nie jest wada wymowy, ale wypowiadając głoski „s,z,c,dz” i wpychając język między zęby to swiadczy o wadzie wymowy.

Przedszkole terapeutyczne Zielony Kamyk Warszawa

Najczęstsze wady wymowy

 • Seplenienie to nieprawidłowa artykulacja głosek „s,z,c,dz”, „ś,ź,ć,dź”, „sz,ż,cz,dż”. Zwykle słychać seplenienie międzyzębowe, które polega na artykulacji głosek wraz z wsuniętym językiem między zęby i może to odnosić się też do głosek „t,d,n”.
 • Rotacyzm to niewłaściwa artykulacja głoski „r” i zamienianie jej na głoskę „j/l” albo pomijanie jej w wymowie.
 • Kappacyzm i gammacyzm to niewłaściwe wypowiedzenie głosek „k,g”, zamienianych na „t,d”.
 • Lambdacyzm to niewłaściwa artykulacja „l”, zamieniana na „j” albo pomijana w wymowie.
 • Dyslalia wieloraka polega na występowaniu jednocześnie kilku wad wymowy. Dziecko wtedy bełkocze, a ilość zaburzanych głosek jest na tyle duża, iż wyrazy nie brzmią jak należy.
 • Jąkanie jest niepłynnością mowy i pojawia się z rozwojem mowy dziecka albo podczas rozwoju mowy. Bywa, że dziecko w wieku przedszkolnym zacina się i jąka. To wskazuje na rozwojową niepłynność mówienia albo na jąkanie fizjologiczne. Dochodzi do skoku w tempie rozwoju mowy. Dziecko, mimo że chce dużo powiedzieć to nie da rady. Zwykle to zaburzenie mija po ok. pół roku. Kiedy tak się nie dzieje to świadczy to o jąkaniu wczesnodziecięcym, a to wymaga podjęcia terapii.
 • Rynolalia, czyli nosowanie polegające na pogłosie nosowym. Dziecko pomimo tego, iż prawidłowo wymawia głoski to jego mowa niestety nie jest w pełni zrozumiała, bo jest ona kierowana przez nos, a nie z ust. Najczęstszymi przyczynami są: polipy w nosie, przerośnięty trzeci migdał, częste infekcje górnych dróg oddechowych i krzywa przegroda nosowa.

Konsultacja lekarska

Do logopedy trzeba udać się wtedy, kiedy rodzice mają wątpliwości odnośnie artykulacji dziecka. Specjalista dokona diagnozy oraz wyjaśni mechanizmy, które wpływają na zaburzenia w rozwoju właściwej artykulacji, a także oceni etap rozwoju mowy i rodzaj wady wymowy, a następnie da wskazania do podjęcia terapii. Jeśli jedną z zaleconych opcji będzie zapisanie dziecka do przedszkola terapeutycznego, pod tym adresem https://g.page/kamykzielony można znaleźć jedną z najlepszych warszawskich placówek, oferujących terapię dla dzieci z wadami wymowy. W najlepszym  wypadku lekarz może orzec, że wada wymowy nie występuje, a dziecko kształtuje swój zasób słów zgodnie z wiekiem.

 
Zapewniamy wspaniałą zabawę dla Waszych pociech.