Jeśli interesujesz się tematem psychoterapii, z pewnością natknąłeś się na termin ,,arteterapia”. Odpowiadając więc na pytanie, czym jest arteterapia – jest to jedna z najnowocześniejszych form terapii, czy ściślej, psychoterapii. Odbywa się ona za pomocą sztuki. Stąd nazwa, która odzwierciedla połączenie sztuki oraz terapii. Z angielskiego: „art” oraz „therapy” lub, jak kto woli, z łaciny: „ars” i „terapia”. Właściwszy jest trop anglojęzyczny, ponieważ metoda ta została opracowana równolegle w Wielkiej Brytanii przez Adriana Hilla oraz w USA przez Margaret Naumburg.

Dzieci podczas arteterapii w Akademii SensArte

Sztuka jako lek

Arteterapia traktuje środki artystycznego wyrazu jako pełnoprawne metody komunikacji. Akt tworzenia daje ogromne możliwości interpretowania otoczenia. Nadawania mu zindywidualizowanych sensów. Jest też bazą do zagłębiania się we własne wnętrze. Służy lepszemu poznaniu samego siebie. Przyczynia się do szerszego rozumienia świata i ludzi.

Dla kogo arteterapia?

Praktycznie rzecz ujmując, arteterapia jest odpowiednia dla każdego. Jest to jednak forma terapii szczególnie przydatna w przypadku jednostek, z którymi komunikacja jest utrudniona z różnych względów. Osób wyjątkowo nieśmiałych, skrytych, zamkniętych w sobie. Po traumach i ciężkich doświadczeniach różnego rodzaju, o których jeszcze nie są gotowe mówić. Także wszystkich tych, którzy sądzą, że ich doświadczenia ciężko nazwać, opisać za pomocą słów. Z drugiej strony można polecić ją każdemu, jako doskonałą formę samorozwoju i pogłębienia samoświadomości.

Talent plastyczny a terapia

Oczywiście uczestnicy arteterapii nie muszą posiadać żadnych uzdolnień plastycznych. Nie chodzi o tworzenie dzieł sztuki na wystawy. Punkt ciężkości położony jest na funkcję terapeutyczną uzewnętrzniania swoich przemyśleń, poglądów czy rozterek wewnętrznych. Tworzenie ma sprawiać przyjemność. Zajmować czas. Uwalniać negatywne odczucia, które nawarstwiły się gdzieś w środku i stanowią uciążliwy bagaż. Ma je uświadamiać, oswajać z nimi, a w ten sposób umożliwiać oczyszczenie.

Arteterapia dla dzieci

Arteterapia dla dzieci jest niezwykle skuteczną formą psychoterapii. Rysowanie, malowanie czy innego typu działalność artystyczna stanowi dla nich bardzo atrakcyjną i naturalną formą komunikowania się z otoczeniem. Często stosuje się ją w obliczu tak przykrych dziecięcych doświadczeń jak przemoc domowa, molestowanie seksualne, uzależnienie w rodzinie, utrata bliskiej osoby, poważna choroba. To dobry sposób w łagodzeniu depresji, lęków, nerwic i tak jak już wspomniano wcześniej, wszelkiego rodzaju traum.

Abstrakcja narzędziem do wyrażenia siebie

Najistotniejsze w arteterapii jest wyrażanie emocji poprzez sztukę. Nie chodzi zatem o odwzorowywanie rzeczywistości. Wręcz przeciwnie. Dzieci trenują wyobraźnię, uczą się korzystania z abstraktów. Forma, barwa, kształt. Wszystko się liczy. Często podczas sesji psychoterapeuta pyta, co dla młodego twórcy znaczy konkretny element dzieła. Pytany dzięki temu sam może odkryć jakieś nowe znaczenia, z których nie zdawał sobie sprawy wcześniej i jeszcze bardziej poznać samego siebie.

Nie tylko rysowanie

Prócz zajęć plastycznych, gdzie najpopularniejsze jest rysowanie, malowanie, ale także rzeźbiarstwo czy tworzenie witraży dostępne są jeszcze: muzykoterapia, choreoterapia (formą wyrazu jest taniec), biblioterapia (czytanie i dyskutowanie o dziełach literackich) czy teatroterapia. Warto dostosować formę ściśle do upodobań dziecka.

 
Zapewniamy wspaniałą zabawę dla Waszych pociech.